MetaSamurai

MetaSamurai MetaSamurai là một bộ sưu tập gồm 3.333 hình 3DCG từ Tokyo, được tạo ra theo thời gian, từng cái một, với chất lượng cao hơn là sử dụng phương pháp cơ học và cũng mang lại sự đồng nhất.

Xem tiếp

Rare Apepe YC

Rare Apepe YC Rare Apepes là sự tôn kính đối với hai trong số những tác phẩm mang tính biểu tượng nhất của nền văn hóa NFT: @BoredApeYC và #RarePepes (không liên kết). Được thiết kế bởi @rare_labs. Đây là giao điểm của NFTs, Meme và Culture.

Xem tiếp

Ứng dụng phi tập trung (dapp) là gì?

Dapp (Decentralized application) là ứng dụng phi tập trung. Chúng giống như các ứng dụng thông thường và cung cấp các chức năng tương tự, nhưng điểm khác biệt chính là Dapp được chạy trên mạng ngang hàng, chẳng hạn như Blockchain. Điều đó có nghĩa là không một cá nhân hoặc tổ chức nào có […]

Xem tiếp