GameFi là gì?

GameFi là gì? GameFi là sự kết hợp của tài chính phi tập trung (Defi), non fungible token (NFT) và các game online dựa trên blockchain. Khác với những game online truyền thống, hoạt động theo mô hình người chơi mua các bản nâng cấp để đạt được lợi thế so với những trò chơi khác. […]

Xem tiếp