Privacy Policy

 1. THÔNG TIN CHUNG
  1. Chính sách Bảo mật này đặt ra các điều khoản và điều kiện để xử lý Dữ liệu Cá nhân của Người dùng khi sử dụng Trang web. Bằng cách cung cấp Dữ liệu Cá nhân, bạn cũng đồng ý cho Ochuchoa thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.
  2. Ochuchoa tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ nó thông qua việc chúng tôi tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Chính sách này mô tả:
   1. các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi – và các Dịch vụ trực tuyến khác; và
   2. thực tiễn của chúng tôi để thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ thông tin đó.
  3. Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ của mình và trong các giao tiếp điện tử được gửi qua hoặc liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.
 2. ĐỊNH NGHĨA
  1. Các điều khoản sau được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này:
   1. “Nội dung” sẽ bao gồm (nhưng không giới hạn) hình ảnh, ảnh, âm thanh, video, dữ liệu vị trí, ‘địa điểm lân cận’ và tất cả các dạng thông tin hoặc dữ liệu khác.
   2. “Sự đồng ý” có nghĩa là sự thể hiện ý chí của Người dùng một cách tự do và rõ ràng dưới tuyên bố hoặc các hành động rõ ràng mà theo đó Người dùng đồng ý xử lý bất kỳ dữ liệu Cá nhân nào liên quan đến anh ta / cô ta.
   3. “Cookie” là loại tin nhắn có số nhận dạng duy nhất được máy chủ web cấp cho trình duyệt web. Nó được truyền đến ổ đĩa cứng của Người dùng để bộ điều khiển dữ liệu có thể phân biệt máy tính của Người dùng với Internet và xem nó trên Internet.
   4. “Ochuchoa”, “chúng tôi” hoặc “Ochuchoa”, đăng ký hiện tại tại Việt Nam, sở hữu và quản lý Trang web.
   5. “Dữ liệu cá nhân” hoặc “Dữ liệu” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về Người dùng có danh tính đã được xác định hoặc danh tính có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp (chủ thể dữ liệu).
   6. “Dịch vụ” có nghĩa là tất cả các Dịch vụ do Ochuchoa cung cấp trên Trang web.
   7. “Người dùng” hoặc “bạn” hoặc “của bạn”, đề cập đến bạn, với tư cách là người dùng Dịch vụ. Người dùng là người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ với mục đích chia sẻ, hiển thị, lưu trữ, xuất bản, giao dịch, tải lên thông tin hoặc xem ảnh và bao gồm những người khác cùng tham gia vào việc sử dụng Dịch vụ.
   8. “Trang web” có nghĩa là trang web trực tuyến của Ochuchoa, địa chỉ của nó là https://ochuchoa.com.
  2. Các điều khoản và định nghĩa được đề cập trong Chính sách Bảo mật này được hiểu như được định nghĩa và giải thích trong Quy định, bạn có thể tìm thấy bằng cách nhấp vào liên kết này .
 3. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN NÀO TỪ NGƯỜI DÙNG CỦA CHÚNG TÔI?
  1. Ochuchoa có thể thu thập và sử dụng thông tin về và liên quan đến Người dùng của mình. Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cần thiết cho hoạt động của chúng tôi và cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn.
  2. Thông tin mà thông qua đó người có thể được nhận dạng, có thể bao gồm dữ liệu mà Người dùng tự nguyện nhập, sử dụng hoặc cung cấp khi sử dụng Dịch vụ của Trang web Ochuchoa. Ochuchoa thu thập và sử dụng thông tin cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, để cung cấp Dịch vụ mới cho Người dùng hoặc để người dùng làm quen với các chức năng mới trên Trang web.
  3. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công cụ theo dõi hiệu suất nhất định, chẳng hạn như Google Analytics. Thông qua việc sử dụng Google Analytics, chúng tôi thu thập thông tin về hành vi và sở thích của bạn khi sử dụng nền tảng trực tuyến của chúng tôi.
  4. Chúng tôi thu thập hai loại thông tin từ và về Người dùng của chúng tôi, bao gồm thông tin:
   1. mà bạn có thể được nhận dạng cá nhân; và / hoặc
   2. về kết nối internet của bạn, thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi và chi tiết sử dụng của bạn (tức là Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn).
  5. Thông tin chúng tôi thu thập trên hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm:
   1. Thông tin liên hệ: Thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như địa chỉ email và các cách liên lạc khác.
    Chúng tôi thu thập thông tin này để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi và để thông báo cho bạn về thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
   2. Tùy chọn: Tùy chọn và cài đặt của bạn như múi giờ và ngôn ngữ; Chúng tôi thu thập thông tin này để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn.
   3. Tìm kiếm và các hoạt động khác: Các cụm từ tìm kiếm bạn đã tra cứu và kết quả bạn đã chọn; Chúng tôi thu thập thông tin này để cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn và cung cấp cho bạn nội dung và Dịch vụ có liên quan hơn.
   4. Thông tin duyệt web: Bạn đã sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trong bao lâu, bạn đã sử dụng các tính năng nào, v.v.; Chúng tôi thu thập thông tin này để phân tích hành vi của người dùng và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.
   5. Thông tin liên lạc: Giữa bạn và nhân viên hỗ trợ của Ochuchoa về các Dịch vụ. Chúng tôi thu thập thông tin này để theo dõi chất lượng của nhân viên hỗ trợ của chúng tôi và liên lạc của bạn với chúng tôi.
   6. Thông tin giao dịch: Nếu bạn thực hiện thanh toán hoặc mua hàng thông qua Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin về bạn để xử lý yêu cầu của bạn và tự động hoàn thành các biểu mẫu cho các giao dịch trong tương lai;
   7. Dữ liệu Vị trí: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của bạn nếu bạn đã hướng dẫn thiết bị di động hoặc máy tính của mình gửi thông tin đó qua cài đặt bảo mật trên thiết bị di động hoặc máy tính đó. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu vị trí được thu thập để nâng cao việc sử dụng Dịch vụ của bạn bằng cách cung cấp cho bạn nội dung phù hợp và quảng cáo theo ngữ cảnh.
 4. LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN TỪ NGƯỜI DÙNG?
  1. Cách chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin phụ thuộc vào các trang bạn đang truy cập, các hoạt động mà bạn chọn tham gia và Dịch vụ được cung cấp. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin khi đăng ký quyền truy cập vào một số phần nhất định của Trang web của chúng tôi, yêu cầu một số tính năng nhất định, chẳng hạn như bản tin e-mail hoặc khi bạn thanh toán. Giống như hầu hết các Trang web, Ochuchoa cũng thu thập thông tin tự động và thông qua việc sử dụng các công cụ điện tử có thể minh bạch đối với khách truy cập và Người dùng của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể ghi tên Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.
 5. CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP?
  1. Giống như các Trang web khác, chúng tôi thu thập thông tin để nâng cao lượt truy cập của bạn và cung cấp nhiều nội dung được cá nhân hóa hơn. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai, trừ những trường hợp cần thiết.
  2. Ochuchoa cam kết lưu trữ dữ liệu Cá nhân của Người dùng trong một khoảng thời gian được quy định trong luật hiện hành và các hành vi pháp lý khác của Việt Nam và / hoặc Chính sách quyền riêng tư này, nhưng không lâu hơn yêu cầu của luật và quy định hiện hành của Việt Nam hoặc theo Chính sách Bảo mật này để đạt được các mục tiêu của Xử lý dữ liệu. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn trong khoảng thời gian tối đa là 5/5 / năm, hoặc ít hơn nếu điều đó không còn cần thiết đối với việc cung cấp Dịch vụ Ochuchoa cho bạn. Sau khi hết thời hạn này, chúng tôi cam kết xóa mọi thông tin chúng tôi đã thu thập từ bạn.
  3. Thông tin tổng hợp và thông tin không nhận dạng cá nhân bạn, có thể được sử dụng theo nhiều cách. Ví dụ: Ochuchoa có thể kết hợp thông tin về cách sử dụng của bạn trên Trang web với thông tin tương tự thu được từ những người dùng khác để giúp nâng cao trang web và Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: để tìm hiểu trang nào được truy cập nhiều nhất hoặc tính năng nào Người dùng thấy hấp dẫn nhất). Thông tin này không bao gồm bất kỳ thông tin nào về bạn và không cho phép bất kỳ ai nhận dạng bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân, được thu thập trên Trang web, để trao đổi với bạn về các tùy chọn đăng ký và tùy chỉnh của bạn; Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật của chúng tôi; Các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web; và các chủ đề khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy quan tâm.
 6. CÁCH SỬ DỤNG COOKIE
  1. Ochuchoa sử dụng Cookie để thu thập các thông tin sau về Người dùng: địa chỉ giao thức internet (IP), thiết bị truy cập được sử dụng, trình duyệt được sử dụng, dữ liệu nhân khẩu học, số lượt truy cập, các trang đã xem trên Trang web, thời gian trên Trang web và các Dữ liệu liên quan đến hành vi của Người dùng trên Trang web.
  2. Ochuchoa thu thập Cookie để đảm bảo các chức năng phù hợp của Trang web, phân tích thói quen duyệt web của Người dùng, cải thiện và phát triển Trang web, xem thống kê sử dụng Trang web, hiểu và cải thiện các nỗ lực tiếp thị.
  3. Bạn có thể Đồng ý sử dụng Cookie theo những cách sau:
   1. bằng cách nhấp vào nút “Đồng ý” trên thanh Cookie hiển thị trên Trang web;
   2. bằng cách không xóa chúng và / hoặc không thay đổi cài đặt trình duyệt của Người dùng để không thể lưu trữ Cookie.
  4. Bạn có thể rút lại Đồng ý Cookies bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để không lưu trữ được Cookie. Các hướng dẫn có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn và loại trình duyệt web. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về một số trình duyệt web tại đây: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari (Máy tính để bàn), Safari (Di động), Trình duyệt Android, Opera, Opera Mobile. Thông tin thêm về Cookie, cách sử dụng và cách từ chối chúng có sẵn tại http://AllAboutCookies.org .
 7. QUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG
  1. Người dùng trên Trang web có các quyền sau:
   1. biết dữ liệu Cá nhân được xử lý để làm gì và vì mục đích gì;
   2. yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu Cá nhân;
   3. yêu cầu Ochuchoa hạn chế việc xử lý dữ liệu Cá nhân của Người dùng vì một trong những lý do chính đáng;
   4. đệ trình khiếu nại lên Thanh tra Bảo vệ Dữ liệu Nhà nước liên quan đến việc xử lý bất hợp pháp Dữ liệu Cá nhân hoặc Vi phạm Dữ liệu;
   5. không đồng ý với việc xử lý Dữ liệu cá nhân khi Dữ liệu này được xử lý hoặc dự định được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
  2. Bất kỳ yêu cầu hoặc đơn đặt hàng nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu của Người dùng, Người dùng phải gửi bằng văn bản cho Ochuchoa bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được chỉ ra trong Chính sách bảo mật này (e-mail hoặc địa chỉ bưu điện). Bên cạnh yêu cầu, Người dùng phải gửi tài liệu nhận dạng của mình hoặc xác định danh tính của mình bằng các biện pháp điện tử được phép, trừ khi yêu cầu bằng văn bản được gửi trực tiếp với sự có mặt của Người dùng khi có khả năng nhận dạng anh ta / cô ta.
  3. Người dùng có quyền yêu cầu xóa tất cả Dữ liệu về Người dùng do Ochuchoa nắm giữ. Trong câu trả lời cho các yêu cầu của Người dùng về việc thực hiện quyền bị lãng quên, Ochuchoa cam kết trả lời chi tiết cung cấp các cơ sở và (hoặc) giải thích về lý do tại sao không thể thực hiện quyền đó khi có cơ sở quan trọng hơn là lợi ích hợp pháp hoặc, khi có thể – làm thế nào để thực hiện quyền đó.
  4. Khi Người dùng gửi yêu cầu xóa Dữ liệu của mình, Ochuchoa cam kết xóa tất cả Dữ liệu cá nhân ngay lập tức, khi một trong các lý do sau được áp dụng:
   1. Dữ liệu Cá nhân không còn cần thiết liên quan đến các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập hoặc xử lý theo cách khác;
   2. Người dùng rút lại sự đồng ý dựa trên việc xử lý và không có cơ sở pháp lý nào khác cho việc xử lý;
   3. Người dùng phản đối việc xử lý Dữ liệu của họ và Ochuchoa không xác định các cơ sở hợp pháp ghi đè cho quá trình xử lý tiếp theo;
   4. Dữ liệu cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp;
   5. Dữ liệu cá nhân phải được xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý tại Liên minh Châu Âu hoặc luật pháp của Việt Nam.
  5. Người dùng có quyền yêu cầu Ochuchoa hạn chế việc xử lý Dữ liệu của người dùng trong một trong các trường hợp sau:
   1. Tính chính xác của dữ liệu Cá nhân bị Người dùng tranh cãi trong một khoảng thời gian cho phép Ochuchoa xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân;
   2. Việc xử lý Dữ liệu là bất hợp pháp và Người dùng phản đối việc xóa Dữ liệu và thay vào đó yêu cầu hạn chế việc sử dụng Dữ liệu;
   3. Ochuchoa không còn cần dữ liệu Cá nhân cho các mục đích xử lý, nhưng chúng được Người dùng yêu cầu để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc
   4. khi Người dùng phản đối việc xử lý cho đến khi xác minh được liệu các căn cứ hợp pháp của Ochuchoa có ghi đè lên các căn cứ của Người dùng hay không.
  6. Trong trường hợp việc xử lý bị hạn chế theo khoản 6.5 của Hợp đồng này, dữ liệu Cá nhân đó, ngoại trừ việc lưu trữ, sẽ chỉ được xử lý khi có sự Đồng ý của Người dùng hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý hoặc để bảo vệ quyền của những người tự nhiên khác hoặc pháp nhân hoặc vì lý do lợi ích công cộng quan trọng.
  7. Ochuchoa sau khi nhận được yêu cầu hoặc đơn đặt hàng của Người dùng sẽ phản hồi và thực hiện các bước trong yêu cầu hoặc từ chối thực hiện nêu rõ lý do từ chối chậm nhất là trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận. Nếu cần, thời hạn quy định có thể được kéo dài thêm 2 (hai) tháng tùy theo mức độ phức tạp và số lượng yêu cầu. Trong trường hợp này, trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được đơn đăng ký, DappRadar sẽ thông báo cho Người dùng về bất kỳ sự gia hạn nào như vậy, cùng với lý do trì hoãn.
  8. Ochuchoa có thể không đáp ứng yêu cầu của Người dùng, trong trường hợp cần đảm bảo:
   1. thực hiện các nghĩa vụ pháp lý đã thiết lập của Ochuchoa;
   2. trật tự công cộng và phòng chống tội phạm; hoặc
   3. quyền và tự do của Người dùng khác hoặc các bên thứ ba khác.
  9. Nếu Người dùng đã phát hiện ra sự bất hợp pháp trong việc xử lý Dữ liệu của mình hoặc trong trường hợp có tranh chấp với Người xử lý Dữ liệu, Người dùng có quyền, bất cứ lúc nào, để nộp đơn lên cơ quan giải quyết tranh chấp ngoài tòa án ở Việt Nam – Thanh tra Bảo vệ Dữ liệu Nhà nước, theo các quy tắc được chỉ định trên trang web của nó, có thể được tìm thấy tại đây.
 8. TIẾT LỘ
  1. Ochuchoa sẽ không chuyển thông tin về bạn cho các bên thứ ba với mục đích cung cấp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng cáo của bên thứ ba cho bạn.
  2. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các đối tác của chúng tôi trong một số trường hợp, bao gồm:
   1. với sự đồng ý của bạn với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu của chúng tôi;
   2. khi chúng tôi có niềm tin thành thực thì luật pháp yêu cầu, chẳng hạn như theo trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý khác;
   3. khi chúng ta có niềm tin tốt rằng làm như vậy sẽ giúp ngăn ngừa tổn hại sắp xảy ra cho ai đó.
  3. Nếu chúng tôi định chia sẻ thông tin của bạn theo quy trình pháp lý, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn để bạn có thể thách thức thông tin đó (ví dụ: bằng cách tìm kiếm sự can thiệp của tòa án), trừ khi chúng tôi bị pháp luật cấm hoặc tin rằng làm như vậy có thể gây nguy hiểm cho người khác. Chúng tôi sẽ phản đối các yêu cầu cung cấp thông tin về người dùng Dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi cho rằng không đúng. Một số bên thứ ba cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của Trang web của chúng tôi – ví dụ: dịch vụ lưu trữ trang web của chúng tôi – có thể có quyền truy cập vào thông tin đó.
 9. TRUY CẬP & CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
  1. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để ghi lại chính xác thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, cũng như mọi cập nhật tiếp theo.
  2. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét, cập nhật và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi duy trì về bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu cá nhân về bạn không chính xác, không đầy đủ, không liên quan cho các mục đích hợp pháp hoặc đang được xử lý theo cách vi phạm bất kỳ yêu cầu pháp lý hiện hành nào.
 10. BẢO MẬT: CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?
  1. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp thích hợp dưới nhiều hình thức kỹ thuật, vật lý và các phương tiện khác, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các biện pháp liên quan đến bảo mật hệ thống điện tử và cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Những phương tiện này nhằm mục đích cải thiện tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và duy trì. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ngay cả các biện pháp an ninh tốt nhất cũng không thể đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Nếu chúng tôi phát hiện thấy bất kỳ vi phạm nào, vi phạm hoặc nguy hiểm đối với vi phạm hệ thống bảo mật của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng phương thức điện tử để có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp và kịp thời. Ngoài việc thông báo cho bạn qua e-mail, chúng tôi có thể đăng thông báo qua Trang web nếu xảy ra vi phạm bảo mật.
  2. An toàn dữ liệu cá nhân của bạn là điều quan trọng hàng đầu đối với chúng tôi. Chúng tôi xem xét và cố gắng cải thiện các biện pháp bảo mật của mình một cách thường xuyên.
  3. Nếu chúng tôi phát hiện thấy sự vi phạm các biện pháp bảo mật của chúng tôi, có khả năng gây hại cho cá nhân bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức.
 11. CHẤM DỨT
  1. Nếu bạn không còn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật này, bạn phải ngừng sử dụng Trang web Ochuchoa. Nếu bạn không hài lòng với Ochuchoa, nội dung của nó hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện và chính sách nào trong số này, biện pháp pháp lý duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Trang web. Ochuchoa có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào và sử dụng Trang web hoặc các phần của chúng mà không cần thông báo, nếu chúng tôi tin rằng, theo quyết định riêng của chúng tôi rằng việc sử dụng đó là vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc có hại cho lợi ích của chúng tôi hoặc lợi ích của một cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc khi Ochuchoa có lý do để tin rằng việc sử dụng của họ là vi phạm Chính sách quyền riêng tư này hoặc Điều khoản sử dụng.
 12. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH NÀY
  1. Ochuchoa có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào. Hãy kiểm tra định kỳ trang này cho những sự thay đổi. Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào như vậy trong Chính sách quyền riêng tư sẽ được coi là sự chấp nhận rõ ràng của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư đã được sửa đổi / thay đổi đó và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư đã thay đổi / sửa đổi đó. Thông tin được thu thập trước thời điểm bất kỳ thay đổi nào được đăng sẽ được sử dụng theo các quy tắc và luật áp dụng tại thời điểm thông tin được thu thập.
 13. LUẬT CHI PHỐI
  1. Chính sách Bảo mật này và việc sử dụng Trang web được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Các bên cam kết trước hết sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. Nếu các bên không đạt được giải pháp hữu nghị thông qua thương lượng, Ochuchoa đồng ý gửi tranh chấp lên Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.
 14. BẢN QUYỀN
  1. Bản quyền của Trang web của chúng tôi là tài sản của Ochuchoa.
  2. Văn bản, đồ họa, hình ảnh, hoạt ảnh, video và clip hiển thị trên Trang web là đối tượng của bản quyền và là một phần tài sản trí tuệ của Ochuchoa. Những nội dung đó không được sao chép, sử dụng, trình bày hoặc đại diện mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Ochuchoa. Bất kỳ việc phân phối tệp nào, được Người dùng thu thập theo Điều khoản và Điều kiện của Trang web, hoặc các phần của tệp đó, đều vi phạm luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có liên quan và bị truy tố trước pháp luật.
  3. Không có nội dung nào trên Trang web này có thể được hiểu là cấp giấy phép hoặc quyền sử dụng làm nhãn hiệu mà không có sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản của Ochuchoa.
 15. ĐIỀU KHOẢN KHÁC
  1. Ochuchoa được kiểm soát, vận hành và quản lý hoàn toàn bên trong Việt Nam.
  2. Nếu bạn đang truy cập Trang web Ochuchoa từ một khu vực tài phán khác, xin lưu ý rằng bạn đang chuyển thông tin cá nhân của mình cho Ochuchoa ở Việt Nam và bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc chuyển giao đó và tuân theo các luật hiện hành liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và các thỏa thuận của bạn với chúng tôi.
  3. Tuyên bố này và các chính sách được nêu trong Chính sách Bảo mật này không nhằm mục đích và không tạo ra bất kỳ quyền hợp đồng hoặc quyền hợp pháp nào trong hoặc thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  4. Ochuchoa có thể cung cấp bản dịch từ phiên bản tiếng Anh của Chính sách quyền riêng tư sang các ngôn ngữ khác. Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ bản dịch nào của Chính sách Bảo mật sang các ngôn ngữ khác chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho bạn và phiên bản tiếng Anh sẽ chi phối các quyền và trách nhiệm của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của Chính sách quyền riêng tư và các phiên bản đã dịch của nó, phiên bản tiếng Anh của Điều khoản sẽ được ưu tiên áp dụng.
 16. TIẾP XÚC
  1. Nếu bạn tin rằng Ochuchoa không tuân thủ Chính sách Bảo mật này, để giải quyết câu hỏi, giải quyết khiếu nại về Trang web hoặc Dịch vụ của Ochuchoa, hoặc để nhận thêm thông tin về Dịch vụ, vui lòng liên hệ với Ochuchoa qua email tại info.ochuchoa@gmail.com.