Ứng dụng phi tập trung (dapp) là gì?

Dapp (Decentralized application) là ứng dụng phi tập trung. Chúng giống như các ứng dụng thông thường và cung cấp các chức năng tương tự, nhưng điểm khác biệt chính là Dapp được chạy trên mạng ngang hàng, chẳng hạn như Blockchain. Điều đó có nghĩa là không một cá nhân hoặc tổ chức nào có […]

Xem tiếp