NFT là gì?

NFT là gì? NFT (Non-Fungible Token) là một loại tài sản số sử dụng công nghệ Blockchain để tạo ra một chuỗi mã độc nhất. Chuỗi mã này đại diện cho một sản phẩm nào đó và không thể thay thế. Các chuỗi mã này thường được dùng để định danh phiên bản số của các […]

Xem tiếp