Terms and conditions

 1. THÔNG TIN CHUNG
  1. Các Điều khoản này chi phối việc truy cập và sử dụng Trang web. Mỗi lần Khách truy cập vào Trang web, Khách hàng đồng ý tuân thủ các Điều khoản này được đăng trên Trang web này một cách không thể hủy ngang. Nếu Khách truy cập không đồng ý với bất kỳ quy định nào được nêu trong các Điều khoản này, Khách truy cập không được sử dụng Trang web, dapps hoặc bất kỳ dịch vụ nào có sẵn trên Trang web.
  2. Mỗi lần Nhà phát triển Dapp nộp đơn đăng ký niêm yết và / hoặc quảng cáo dapp trên Trang web, Nhà phát triển đó cũng phải đồng ý không thể hủy ngang và bị ràng buộc tuân thủ các Điều khoản này. Trong trường hợp Nhà phát triển Dapp không đồng ý với bất kỳ quy định nào được nêu trong các Điều khoản này, Nhà phát triển sẽ không gửi đơn đăng ký niêm yết và / hoặc quảng cáo dapp trên Trang web.
  3. Các dịch vụ được cung cấp trên Trang web do Ochuchoa quản lý và duy trì. Ochuchoa là một cơ sở dữ liệu thông tin về các dapp, thứ hạng, chức năng, chi tiết sử dụng và mô tả cụ thể của chúng.
 2. ĐIỀU KHOẢN ĐÃ SỬ DỤNG
  • “ Dapp (s ) ” có nghĩa là một ứng dụng phi tập trung hoặc một chương trình tồn tại và chạy trên công nghệ blockchain hoặc mạng ngang hàng có thể được cài đặt và khởi chạy bởi nhiều người dùng trên một mạng phi tập trung với các giao thức không tin cậy.
  • “ Ochuchoa ” có nghĩa là  “chúng tôi” hoặc “Ochuchoa”, địa chỉ đăng ký hiện tại tại Việt Nam, sở hữu và quản lý Trang web.
  • “ Nhà phát triển Dapp ” ​​có nghĩa là một cá nhân hoặc công ty có dapp được Ochuchoa liệt kê trên Trang web hoặc một cá nhân hoặc công ty đã gửi đơn đăng ký cho Ochuchoa để quảng cáo và / hoặc niêm yết dapp trên Trang web.
  • “ Điều khoản ” có nghĩa là các điều khoản sử dụng Trang web này, áp dụng cho Khách truy cập và Nhà phát triển Dapp.
  • “ Khách truy cập ”  có nghĩa là một cá nhân hoặc một công ty đã truy cập Trang web và không phải là Nhà phát triển Dapp.
  • “ Trang web ”  có nghĩa là trang web trực tuyến của Ochuchoa, địa chỉ của nó là https://ochuchoa.com.
 3. THÔNG TIN VỀ DAPPS
  1. Ochuchoa sẽ cố gắng đảm bảo tính chính xác của thông tin được liệt kê trên Trang web, mặc dù nó sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thông tin nào bị thiếu hoặc sai về dapp. Khách truy cập hiểu và thừa nhận rằng họ đang sử dụng bất kỳ và tất cả thông tin có sẵn trên Trang web và tự chịu rủi ro.
  2. Khách truy cập của Trang web thừa nhận và hiểu rằng Ochuchoa có thể hoặc không thể sàng lọc trước tất cả các dapp có thể truy cập trên Trang web và bằng cách sử dụng Trang web, họ có thể gặp phải các dapp xúc phạm, khiếm nhã hoặc phản cảm.
  3. Khách truy cập thừa nhận và đồng ý rằng Ochuchoa không chịu trách nhiệm kiểm tra và đánh giá nội dung và / hoặc chức năng của các dapp có thể truy cập trên Trang web. Ochuchoa không đảm bảo hoặc xác nhận và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ dapp nào do Nhà phát triển Dapp cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong dapp, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng dapps như vậy.
 4. KHÔNG CẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
  1. Tất cả các tài liệu trên Trang web chỉ dành cho mục đích thông tin. Cả Ochuchoa cũng như bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến Trang web đều không cung cấp các dịch vụ pháp lý, tài chính, giao dịch, kinh tế và / hoặc bất kỳ loại lời khuyên hoặc khuyến nghị nào khác có thể dựa vào. Có nghĩa là thông tin từ Trang web không thể được sử dụng làm cơ sở cho chiến lược đầu tư và không có gì trong thông tin này có thể được đảm bảo không có sai sót, nhầm lẫn, trình bày sai hoặc thất bại.
  2. Do đó, khách truy cập sẽ tự chịu rủi ro khi truy cập hoặc theo bất kỳ cách nào dựa vào nội dung của Trang web và do đó, khách truy cập tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc này.
 5. NỘP DAPPS
  1. Nhà phát triển Dapp có quyền gửi đơn đăng ký đến Ochuchoa để liệt kê dapp của mình trên Trang web. Trong trường hợp theo quan điểm của Ochuchoa thì dapp đó là phù hợp, dapp sẽ được liệt kê và công khai trên Trang web.
  2. Việc chấp nhận và xếp hạng các dapp chỉ do Ochuchoa quyết định theo quyết định của riêng mình và theo các tiêu chí đã chọn, có thể thay đổi theo thời gian. Bảng xếp hạng chỉ dành cho mục đích thông tin và không thể được phân loại là bất kỳ loại lời khuyên nào.
  3. Ochuchoa có quyền phân loại và đặt các dapp trong các phần nhất định. Dựa trên các thuộc tính cụ thể của dapp, nó có thể được đặt trong các phần “Trò chơi”, “Mã thông báo”, “NFT”.
  4. Với điều kiện Ochuchoa có thông tin hạn chế và không đầy đủ về một số dapp nhất định hoặc nếu phát hiện thấy dapp đó đáng ngờ, những dapp đó có thể được liệt kê trong phần “Rủi ro cao”. Ochuchoa khuyến nghị Khách truy cập nên tự kiểm tra trước khi truy cập các trang web và / hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi các dapp được liệt kê trong phần “Rủi ro cao”.
  5. Nếu Nhà phát triển Dapp nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa thông tin về dapp của mình và mô tả của chúng được đặt trên Trang web, Nhà phát triển sẽ liên hệ ngay với Ochuchoa theo địa chỉ liên hệ được chỉ ra ở đây.
  6. Ochuchoa giữ quyền, nhưng không có nghĩa vụ, chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa bất kỳ dapp nào nếu dapp đó hoặc Nhà phát triển Dapp bị Ochuchoa cho là vi phạm các Điều khoản này. Ochuchoa sẽ không có trách nhiệm chỉnh sửa, di chuyển, xóa hoặc tiếp tục cho phép hiển thị bất kỳ dapp nào. Nếu một số dapp nhất định dưới góc nhìn của Ochuchoa có vẻ không phù hợp, Ochuchoa cũng có quyền không đăng hoặc xuất bản bất kỳ dapp nào và xóa, xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ dapp nào, bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.
 6. QUẢNG CÁO CỦA DAPPS
  1. Nhà phát triển Dapp có quyền gửi yêu cầu quảng cáo dapp của mình trên Trang web. Để quảng cáo dapp, Nhà phát triển Dapp phải điền và gửi yêu cầu quảng cáo. Việc chấp nhận quảng cáo của dapp chỉ do Ochuchoa quyết định theo quyết định của riêng mình và theo các tiêu chí đã chọn.
  2. Dựa trên các chi tiết đã điền đầy đủ của yêu cầu quảng cáo, trong trường hợp Ochuchoa thấy yêu cầu phù hợp, Ochuchoa sẽ liên hệ lại với Nhà phát triển dapp và gửi một đề nghị với giá dựa trên tính khả dụng hiện tại, vị trí quảng cáo và thời gian quảng cáo. Ngay sau khi nhận được khoản thanh toán từ Nhà phát triển dapp, quảng cáo của dapp sẽ được công khai và hiển thị trên Trang web. Sau khi nhận được khoản thanh toán, Nhà phát triển dapp không có quyền hoàn lại tiền.
  3. Trong trường hợp dapp được liệt kê trong phần “Rủi ro cao” như được chỉ ra trong Điều 5.4 của Hợp đồng này, Ochuchoa không chấp nhận bất kỳ yêu cầu quảng cáo nào từ các Nhà phát triển dapp đó.
  4. Ochuchoa không phải là nhà tài trợ hoặc quảng bá của các dapp và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với quảng cáo đó.
  5. Ochuchoa giữ quyền xóa bất kỳ quảng cáo nào của dapp trên Trang web nếu quảng cáo đó hoặc Nhà phát triển Dapp bị Ochuchoa cho là vi phạm các Điều khoản này. Trong trường hợp vi phạm các quy định của các Điều khoản này, Ochuchoa không có nghĩa vụ trả lại bất kỳ khoản thanh toán nào mà Nhà phát triển dapp đã thực hiện cho Ochuchoa và không có trách nhiệm xóa bất kỳ quảng cáo nào như vậy.
 7. QUYỀN SỞ HỮU CỦA DAPPS
  1. Bất kỳ và tất cả mô tả, văn bản, hình ảnh, đồ họa và nội dung hoặc thông tin khác về dapp được tạo ra, sở hữu và kiểm soát duy nhất bởi Nhà phát triển dapp chứ không phải Ochuchoa.
  2. Ochuchoa không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào trong các dapp được liệt kê, và Nhà phát triển Dapp thừa nhận và đồng ý rằng họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về thiệt hại do các dapp của họ gây ra.
 8. BẢO ĐẢM VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ PHÁT TRIỂN DAPP
  1. Mọi Nhà phát triển Dapp đại diện và đảm bảo với Ochuchoa rằng:
   1. dapp của họ và mỗi và mọi phần của nó, là tác phẩm gốc của Nhà phát triển Dapp hoặc Nhà phát triển Dapp đã có được tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý và các quyền cần thiết để sử dụng, gửi và quảng cáo dapp và dapp thì không và sẽ không tạo ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Ochuchoa;
   2. thông tin về Nhà phát triển Dapp – tên, họ (đối với cá nhân) hoặc tên công ty, mã công ty, địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ e-mail, địa chỉ ví, là đầy đủ, chính xác và chính xác.
  2. Mọi Nhà phát triển Dapp cam kết không:
   1. sử dụng Trang web để quảng cáo, hiển thị, quảng bá, cung cấp hoặc thông báo cho công chúng:
    1. dapp và nội dung trong đó lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm hoặc tục tĩu, cổ vũ hoặc kích động bạo lực, khủng bố, hành vi bất hợp pháp hoặc hận thù vì lý do chủng tộc, dân tộc, bản sắc văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo, khuyết tật, giới tính, danh tính hoặc khuynh hướng tình dục, hoặc có thể bị phản đối theo quyết định hợp lý của Ochuchoa;
    2. bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác về dapp vi phạm hoặc vi phạm quyền của các bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn, bản quyền, quyền nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc công khai, thông tin bí mật hoặc bất kỳ quyền nào khác;
    3. bất kỳ nội dung nào về dapp vi phạm, vi phạm hoặc trái với bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào hoặc là bất hợp pháp;
    4. bất kỳ tài liệu nào về dapp có chứa bất kỳ vi rút, con ngựa thành Troy, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, phần mềm độc hại, bot, sâu hoặc thành phần độc hại hoặc độc hại khác, có thể làm hỏng hoặc phá vỡ Trang web hoặc máy tính của Khách truy cập; hoặc
    5. bất kỳ trái phép và chưa được xác nhận bởi quảng cáo Ochuchoa, tin nhắn khuyến mại, thư rác hoặc bất kỳ hình thức gạ gẫm dapp nào khác.
   2. sử dụng các kỹ thuật cạo hoặc các kỹ thuật tương tự để tổng hợp, sử dụng lại, tái xuất bản hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ Trang web;
   3. vi phạm, bỏ qua hoặc phá vỡ bất kỳ biện pháp bảo mật nào nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn quyền truy cập vào Trang web hoặc cố gắng truy cập trái phép vào các dịch vụ được cung cấp trên Trang web, cho dù thông qua hack, sử dụng trái phép thông tin đăng nhập của người khác hoặc bất kỳ phương tiện nào khác;
   4. sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, tự động hoặc theo cách khác, được thiết kế để trình bày sai thứ hạng của các dapp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc sử dụng bot, botnet, tập lệnh, ứng dụng, plugin, tiện ích mở rộng hoặc các phương tiện tự động khác khi hoạt động đó xảy ra trong kiểu nhiều lần hoặc lặp đi lặp lại;
   5. cố tình mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là xuyên tạc mối liên kết với một cá nhân hoặc tổ chức, ví dụ, bằng cách gửi yêu cầu dưới danh nghĩa của một người hoặc công ty khác;
   6. sử dụng nhãn hiệu “Ochuchoa”, biểu tượng của Ochuchoa hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào khác thuộc hoặc được cấp phép cho Ochuchoa theo bất kỳ cách nào ngoại trừ được Ochuchoa ủy quyền rõ ràng bằng văn bản; tất cả thiện chí phát sinh từ việc bạn được phép hoặc trái phép các nhãn hiệu của Ochuchoa sẽ thuộc về Ochuchoa.
  3. Ochuchoa có quyền xóa dapp, tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của Nhà phát triển Dapp vào Trang web và / hoặc theo đuổi tất cả các biện pháp pháp lý nếu Nhà phát triển Dapp vi phạm bất kỳ bảo đảm và / hoặc nghĩa vụ nào nêu trên.
 9. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NỘI DUNG DAPPS
  1. Ochuchoa không kiểm soát và không đại diện hoặc bảo đảm về bất kỳ nội dung nào của dapp, bao gồm cả những nội dung có thể truy cập trực tiếp trên Trang web hoặc thông qua các liên kết từ Trang web đến các trang web của Nhà phát triển Dapp.
  2. Ochuchoa chỉ hoạt động như một đường dẫn thụ động và / hoặc máy chủ lưu trữ để phân phối nội dung của dapp, không đóng vai trò tích cực và không hỗ trợ gì trong việc tạo nội dung đó. Nhà phát triển Dapp đang và sẽ luôn tự chịu trách nhiệm về tất cả nội dung dapp của họ.
  3. Ochuchoa không cam kết hoặc chịu bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc giám sát nội dung không phù hợp của dapps, vi phạm hoặc có thể vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc đã được trình bày vi phạm các Điều khoản này hoặc luật hiện hành.
  4. Mặc dù thực tế là Ochuchoa không có nghĩa vụ pháp lý trong việc giám sát nội dung của các dapp, Ochuchoa có quyền chặn, xóa hoặc xóa bất kỳ dapp và / hoặc nội dung của nó bất kỳ lúc nào và để hạn chế hoặc hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ dapp và / hoặc của nó nội dung, vì bất kỳ lý do gì và không có trách nhiệm pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu Ochuchoa có lý do để tin rằng dapp đó và / hoặc nội dung của nó thực hiện hoặc có thể vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, đã được tải lên hoặc đăng vi phạm các Điều khoản này hoặc luật hiện hành, hoặc không thể chấp nhận được.
 10. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
  1. Ochuchoa không đảm bảo rằng Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó sẽ không có lỗi hoặc không bị gián đoạn, hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào sẽ được sửa chữa. Ochuchoa từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi, thiếu sót và ứng xử của bất kỳ Nhà phát triển Dapp hoặc các bên thứ ba khác có liên quan hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào của Ochuchoa của Khách truy cập. Khách truy cập hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng các dapp có thể truy cập được trên Trang web.
  2. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Ochuchoa sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả đối với lợi nhuận bị mất, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến quyền truy cập của Khách truy cập và / hoặc Nhà phát triển Dapp , sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các dịch vụ có sẵn trên Trang web. Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm của Ochuchoa đối với Khách truy cập và / hoặc Nhà phát triển Dapp theo Điều khoản này sẽ không vượt quá số tiền 50 EUR (năm mươi euro).
 11. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  1. Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, ảnh, biểu trưng, ​​tác phẩm nghệ thuật và mã máy tính được cung cấp trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, thể hiện và sắp xếp nội dung trên Trang web là một tài sản trí tuệ của Ochuchoa, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế và nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác.
  2. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, không phần nào của Trang web và không có nội dung nào được chỉ ra trong đó có thể được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào tới bất kỳ máy tính, máy chủ nào khác, trang web hoặc phương tiện khác để xuất bản hoặc phân phối cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của Ochuchoa.
 12. LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC
  1. Khách truy cập sử dụng tất cả các liên kết được cung cấp trên Trang web để truy cập Nhà phát triển Dapp hoặc các trang web của bên thứ ba khác tự chịu rủi ro. Khi Khách truy cập rời khỏi Trang web, thông tin mà Khách truy cập xem không được cung cấp bởi Ochuchoa. Các Điều khoản này không chi phối việc sử dụng các trang web của Nhà phát triển Dapp hoặc các trang web của bên thứ ba khác. Ochuchoa không giám sát hoặc có bất kỳ quyền kiểm soát nào và không đưa ra tuyên bố hoặc đại diện nào liên quan đến các trang web này. Trong phạm vi các liên kết như vậy được cung cấp trên Trang web, chúng chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi và liên kết đến một trang web khác không ngụ ý việc Ochuchoa xác nhận, chấp nhận hoặc tài trợ hoặc liên kết với các trang web đó.
 13. SỬA ĐỔI TRANG WEB
  1. Ochuchoa có quyền thực hiện bất kỳ điều nào sau đây, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo:
   1. để sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động hoặc quyền truy cập vào Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web, vì bất kỳ lý do gì;
   2. để sửa đổi hoặc thay đổi Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web, và bất kỳ chính sách hoặc điều khoản hiện hành nào; và
   3. để làm gián đoạn hoạt động của Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web, khi cần thiết để thực hiện bảo trì định kỳ hoặc không định kỳ, sửa lỗi hoặc các thay đổi khác.
 14. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN
  1. Ochuchoa có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà họ có về Khách truy cập hoặc Nhà phát triển Dapp (bao gồm cả danh tính của họ) nếu xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc để xác định, liên hệ hoặc khởi kiện chống lại ai đó có thể đang gây thương tích hoặc can thiệp vào quyền hoặc tài sản của Ochuchoa. Ochuchoa cũng có thể tiết lộ thông tin đó khi luật hiện hành yêu cầu hoặc cho phép tiết lộ như vậy, bao gồm cả việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác vì mục đích chống gian lận.
  2. Ochuchoa có thể, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo trước, chấm dứt quyền truy cập vào Trang web, xóa dapp khỏi danh sách và / hoặc chấm dứt chiến dịch quảng cáo của dapp nếu xác định rằng Nhà phát triển Dapp đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này hoặc các thỏa thuận hoặc hướng dẫn khác có thể liên quan đến việc sử dụng Trang web.
  3. Nếu Ochuchoa thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại Khách truy cập hoặc Nhà phát triển Dapp do họ vi phạm các Điều khoản này, Ochuchoa sẽ có quyền thu hồi tất cả các khoản phí và chi phí hợp lý của hành động đó.
 15. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
  1. Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam, và các tòa án của Việt Nam sẽ có quyền tài phán không độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào phát sinh theo hoặc liên quan đến các Điều khoản này.
 16. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN
  1. Ochuchoa bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là quan trọng, Ochuchoa sẽ thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi kết thúc thời gian thông báo sẽ cấu thành sự chấp nhận các Điều khoản sửa đổi. Điều gì tạo nên sự thay đổi quan trọng được xác định theo quyết định riêng của Ochuchoa.
 17. TIẾP XÚC
  1. Để giải quyết thắc mắc, giải quyết khiếu nại về Trang web hoặc các dịch vụ của Ochuchoa, hoặc để nhận thêm thông tin về dịch vụ, vui lòng liên hệ với Ochuchoa qua e-mail tại info.ochuchoa@gmail.com.